UDRŽITELNÁ KVALITA

Společnost LAUFEN vyrábí produkty, které umožňují šetrné využití vody jako cenného zdroje, a tím prokazuje svou snahu o zachování přírodních zdrojů. Proto klade důraz na ekologickou výrobu se šetrným využíváním energie a surovin na všech úrovních výroby, od vývoje až po marketing. Příklad: teplo, které vzniká ve výrobním procesu, společnost LAUFEN využívá k sušení koupelnové keramiky.

V Rakousku společnost LAUFEN získala za svůj příkladný ekologický management ocenění „EMAS Environment Prize 2007“. Švýcarská továrna v Laufenu je od roku 2006 nositelem značky Švýcarské energetické agentury pro průmysl (EnAW), která ji oceňuje jako společnost, jež aktivně usiluje o dobrovolnou ochranu klimatu. Společnost LAUFEN také aktivně hledá ekologická řešení pro mnohé ze svých produktů. Vysoce lesklá povrchová úprava koupelnového nábytku mimo je například vyrobena z recyklovaného PET materiálu. Společnost LAUFEN současně klade velký důraz výrobu produktů výjimečné kvality, což dosvědčuje množství mezinárodně uznávaných certifikátů a standardů.

Švýcarský symbol Q-Plus potvrzuje soulad našich produktů s evropskou normou a uznávanou náročnější švýcarskou normou. To je pro společnost LAUFEN důležitý aspekt, protože pouze odolné, nízce opotřebitelné produkty si zaslouží přívlastek ekologické, navíc, úspora má přednost před recyklací. Společnost LAUFEN tak pomáhá zákazníkům žít v harmonii s prostředím a snižovat náklady na energii. Naše produkty proto obsahují i nejnovější technologie na úsporu energie a vody, příkladem je nejnovější generace úsporných klozetů: několik toalet LAUFEN využívá systém dvojího splachování pomocí 4,5 nebo 3 litrů oproti klasickým klozetům se 6 nebo 3 litry.

Máme také mimořádně efektivní urinály, které ke spláchnutí potřebují pouze 1 litr vody. Pro veřejný sektor dokonce máme urinály se speciálním nízkoúdržbovým sifonem: řešení s 0 litry.

Klozety společnosti LAUFEN se splachováním 4,5/3 litry vody plní všechny funkční nároky mezinárodních norem EN 997 Class 1 Type 5,  EN 997 Class 2 a SAI/Wells 4 Stars.

 

 

První dva výrobní závody LAUFEN získaly v roce 1997 certifikaci ISO 14001 a registraci EMAS. Oba tyto závody získaly v roce 2007 Evropskou ekologickou cenu za příkladný ekologický management. Všechny výrobní závody LAUFEN mají dnes certifikaci systémů managementu ekologie a kvality dle ISO 9001 a ISO 14001.
Od roku 1998 společnost LAUFEN neustále sleduje využívání zdrojů ve všech svých interních a externích procesech. Cílenými opatřeními a vhodnými investicemi podporujeme efektivní a udržitelné využívání výrobních zdrojů. Důležité klíčové ekonomické indikátory dnes jasně prokazují, že výrobní závody LAUFEN plní zákonem stanovené požadavky na ochranu životního prostředí a ve většině případů tyto požadavky ještě překračují.
Produkty označené Q-Plus plní evropskou normu i přísnější švýcarskou normu suissetec/VSA. Koupelnová keramika LAUFEN vyhovuje těmto švýcarským normám kvality a byla proto
doporučena ke schválení.