News & Stories

Laufen CZ mezi 100 nejlepšími firmami roku 2020

Cenu 100 nejlepších vyhlašuje každoročně Comenius, pan-evpropská společnost pro kulturu, vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci. 26. listopadu 2021 byly slavnostně zveřejněny výsledky ve Španělském sále Pražského hradu. Společnost Laufen CZ se zařadila mezi oceněné firmy již druhý rok v řadě.

Přehled 100 nejlepších firem si můžete prohlédnout zde.

Cílem Českých 100 Nejlepších je vyhledávat, nalézt, zviditelnit a veřejně slavnostním způsobem ocenit české (v ČR zaregistrované) firmy, podniky, či společnosti co nejširšího okruhu výzkumných, výrobních a obchodních aktivit, které dosahují vynikajících či pozoruhodných výsledků. Nominace přicházejí od širokého okruhu účastníků soutěže, odborníků, kteří vycházejí ze svých celoročních i každodenních zážitků a poznatků získaných při svých vlastních podnikatelských aktivitách.

V souvislosti s galavečerem a vyhlášením se koná také konference na téma „Klíčové faktory úspěchu“, kde o své cestě za úspěchem hovoří pestrý výčet osobností, které mají na toto téma co říci. I této konference se zúčastnil generální ředitel Laufen CZ pan Luis Sergio Castro, který hovořil o tom, co je skutečný úspěch, na čem závisí a jak se dosahuje.