News & Stories

Setkání lídrů developmentu – říjen 2022

Značka LAUFEN se stala již podruhé generálním partnerem konference SETKÁNÍ LÍDRŮ DEVELOPMENTU. Konference se uskuteční v 17. 10. 2022 od 10:00 na Ministerstvu pro místní rozvoj v Praze na Staroměstském náměstí.
Generální ředitel společnosti LAUFEN CZ s.r.o. pan Luis Sergio Castro bude účastníkem panelu spolu s Ivanem Bartošem, místopředsedou vlády pro digitalizaci a ministrem pro místní rozvoj, Martinem Kubou, předsedou Asociace krajů ČR a hejtmanem Jihočeského kraje, Petrem Hlaváčkem, 1. náměstkem primátora hl. m. Prahy a dalšími odborníky. Moderovat panelovou diskuzi bude zkušený Tomáš Drahoňovský. Povede diskusi nejvýznamnějších lídrů developerského sektoru a klíčových investorů o strategii směřování rezidenčního, kancelářského a průmyslového developmentu, vizích rozvoje vlastnického, družstevního a nájemního bydlení, koncepci krajů pro výstavbu v jednotlivých regionech ČR a budoucnosti stavebního zákona.