Design & Inovace

Rychlejší instalace WC s EasyFit 2.0

Nacvakněte a dotáhněte: Díky novému systému je montáž toalety jednoduchá, časově úsporná a bezchybná.

Upevňovací sada EasyFit 2.0 LAUFEN výrazně zjednodušuje instalaci závěsných toalet. Jedna osoba zvládne montáž bez pomoci nebo speciálních nástrojů. Tyto výhody vedou k výrazným úsporám nákladů, zejména u velkých projektů.

Inteligentní připojení

EasyFit 2.0 poskytuje prefabrikované montážní prvky, které lze nainstalovat v minimálním čase. Například montážní tyče jsou dodávány z továrny v přesné délce pro danou toaletu, takže není nutné je zkracovat na míru během montáže. Nově vyvinutý zacvakávací systém navíc bezpečně drží WC na stěně, zatímco jsou montážní šrouby dotahovány.

Montáž jednou osobou v několika krocích

EasyFit 2.0 zjednodušuje každý instalační krok a zabraňuje běžným chybám. Celková doba instalace toalet se tak zkracuje na rekordní úroveň. Zejména u velkých projektů s mnoha sanitárními kusy dochází k úspoře času a osobních nákladů.

méně úsilí
méně chyb
nižší náklady

Méně plastového odpadu

Nový systém také podstatně redukuje plastový odpad běžně vznikající při řezání upevňovacích a instalačních trubek na požadovanou délku. Tento odpad může mít podle výpočtů společnosti LAUFEN délku až 23 km za rok.