Dotace EU

Projekt: Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy LAUFEN CZ
Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013044
Realizace: od 1.3.2021 do 28.2.2023

Cíl projektu:
Cílem projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců II je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Zároveň bude zvýšena adaptabilita starších pracovníků, kteří budou zapojeni do projektu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.