UDRŽITELNOST DÍKY INOVACÍM A DESIGNU

Společnost LAUFEN vyrábí produkty, které umožňují šetrné využití vody jako cenného zdroje, a tím prokazuje svou snahu o zachování přírodních zdrojů. Proto klade důraz na ekologickou výrobu se šetrným využíváním energie a surovin na všech úrovních výroby, od vývoje až po marketing. Příklad: teplo, které vzniká ve výrobním procesu, společnost LAUFEN využívá k sušení koupelnové keramiky.

V Rakousku společnost LAUFEN získala za svůj příkladný ekologický management ocenění „EMAS Environment Prize 2007“. Švýcarská továrna v Laufenu je od roku 2006 nositelem značky Švýcarské energetické agentury pro průmysl (EnAW), která ji oceňuje jako společnost, jež aktivně usiluje o dobrovolnou ochranu klimatu. Společnost LAUFEN také aktivně hledá ekologická řešení pro mnohé ze svých produktů. Vysoce lesklá povrchová úprava koupelnového nábytku mimo je například vyrobena z recyklovaného PET materiálu. Společnost LAUFEN současně klade velký důraz výrobu produktů výjimečné kvality, což dosvědčuje množství mezinárodně uznávaných certifikátů a standardů.

Švýcarský symbol Q-Plus potvrzuje soulad našich produktů s evropskou normou a uznávanou náročnější švýcarskou normou. To je pro společnost LAUFEN důležitý aspekt, protože pouze odolné, nízce opotřebitelné produkty si zaslouží přívlastek ekologické, navíc, úspora má přednost před recyklací. Společnost LAUFEN tak pomáhá zákazníkům žít v harmonii s prostředím a snižovat náklady na energii. Naše produkty proto obsahují i nejnovější technologie na úsporu energie a vody, příkladem je nejnovější generace úsporných klozetů: několik toalet LAUFEN využívá systém dvojího splachování pomocí 4,5 nebo 3 litrů oproti klasickým klozetům se 6 nebo 3 litry.

Máme také mimořádně efektivní urinály, které ke spláchnutí potřebují pouze 1 litr vody. Pro veřejný sektor dokonce máme urinály se speciálním nízkoúdržbovým sifonem: řešení s 0 litry.

Klozety společnosti LAUFEN se splachováním 4,5/3 litry vody plní všechny funkční nároky mezinárodních norem EN 997 Class 1 Type 5,  EN 997 Class 2 a SAI/Wells 4 Stars.

Závazek společnosti LAUFEN k udržitelnosti je zakotven ve své vizi nejlepší prémiové značky koupelen a udržitelného a odpovědného růstu. Do budoucna se tedy LAUFEN zavazuje přijmout holistický přístup k životnímu cyklu svých produktů a navrhnout strategie pro zlepšení ve všech fázích:

1

VÝROBA


- Dodávka surovin

- Doprava

- Výroba

2

LOGISTIKA A INSTALACE


- Přeprava na místo použití

- Instalace

- Balení

3

POUŽITÍ


- Provozní využití energie a vody

- Čištění, údržba a opravy

4

KONEC ŽIVOTNOSTI


- Odstranění

- Doprava

5

REUTILIZACE


- Obnova

- Recyklační potenciál